VMI planningstool bij Johma een groot succes

De ontwikkelingen in de transport- en logistieke sector volgen elkaar in razend tempo op. Het VMI (‘Vendor Managed Inventory’) concept is hier een goed voorbeeld van. Bij VMI stelt de verlader een deel van zijn warehouse beschikbaar aan de toeleverancier, waardoor er een enorme stijging van de beschikbaarheid van goederen ontstaat en goederen sneller ‘in het winkelschap’ beschikbaar komen.

Extra taken voor de leverancier

Mooi dat VMI, maar dit betekent wel dat veel fabrikanten en leveranciers expertise nodig hebben om dit tot een goed einde te brengen. Want het is niet niks. De leverancier wordt plotseling verantwoordelijk voor derving en out of stock van producten in externe magazijnen. Voorheen plaatste de afnemer een bestelling, de leverancier produceerde en leverde. Daarmee was de kous af. Dat verandert nu ineens. De leverancier moet zich nu druk maken of het externe warehouse afroeppieken aankan, of er voldoende voorraad bij extreem weer aanwezig is, en of er geen THT problemen ontstaan.

VMI heeft voor leveranciers grote gevolgen:

 • De leverancier kan op basis van afzetinformatie van haar klant nog accurater forecasten
 • Leverancier krijgen direct invloed in de voorrarigheid van hun producten in de verkooppunten van de afnemer.
 • Leveranciers moeten keuzes maken over welke oplossingen het beste kunnen helpen bij VMI.
 • Leveranciers krijgen te maken met extra risico’s zoals derving of out of stocks.
 • Leveranciers moeten nog verder vooruit gaan denken. ( Van productieplanning tot afroep vanuit de winkels).

Johma oet Twente

Sinds 2004 werken we samen voor/met de Johma, inderdaad ‘oet Twente’. De welbekende salademaker die in ieder supermarktschap terug te vinden is en waarvan de naam tot de 50 grootste A merken in ons land behoort. Door de jaren heen is de Johma diverse modules van ons gaan gebruiken, waaronder een module voor de transportplanning (planning en aansturing van haar vervoerders) en een module voor de planning en evaluatie van promoties en acties. Toen een belangrijke klant van Johma bekend maakte dat ze voor hun nieuwe landelijke vers DC het VMI concept gingen uitrollen, was dit het startpunt van de bouw van de generieke VMI tool.

Wat kan de VMI planningstool?

De VMI planningstool van RGB+ koppelt verschillende informatiestromen en combineert deze voor het bepalen van de gewenste voorraadstanden in de externe magazijnen. Enkele voorbeelden van datasets die binnen het VMI product gebruikt worden:

 • Baseline / forecast (zowel eigen als van de klant)
 • Actie en weersinformatie
 • Productkarakteristieken (tht, productietijd, productgroep, batchomvang, lotsize)
 • Bestel en winkelverkopen
 • Magazijnmutaties
 • Transportplanningsinformatie

In de VMI planningstool van RGB+ heeft samen met Johma een systeem ontwikkeld dat al deze losse gegevens bundelt en vervolgens in samenhangt gebruikt voor voorraadadvies en bewaking. Ook het aansluitende transportplanproces om de goederen naar het externe magazijn te verplaatsen, wordt meegenomen binnen de tool. Het webbased systeem draait als zelfstandige tool op het intranet en werkt zeer nauw op/met het WMS van Johma, zodat er geen enkele manuele handeling nodig is om gegevens van het ene naar het andere systeem over te zetten.

Tevreden

En dan nu het belangrijkste. De klant van Johma is tevreden. Een half jaar na de implementatie van het concept zet de supermarktketen Johma in de top van toeleveranciers die succesvol het VMI concept hebben geïmplementeerd. Uiteraard vervult ook ons dit met trots. Inmiddels heeft Johma de tool ook voor andere klanten ingezet.